informace k výpůjčce

Nejdůležitější podmínky pronájmu

 • Minimální praxe v řízení motorových vozidel 3 roky
 • Minimální doba pronájmu jsou 3 dny – v červenci a srpnu 7 dnů
 • Zákaz převážení domácích mazlíčků

Předání a vrácení obytného vozu

 • obytný vůz se předává i vrací v čistém stavu (exterier i interier)
 • obytný vůz se předává s plnou nádrží pohonných hmot (Nafta/Diesel)
 • nájemce obytný vůz vrací ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Vůz musí mít při vrácení vyprázdněnou nádrž na odpadní vodu a WC nádrž.
 • Předání vozidla nájemci, včetně vysvětlení obsluhy trvá cca 30 – 60 minut, převzetí vozidla zpět pronajímatelem trvá cca 30 minut. Je potřeba s touto dobou počítat.

Platební podmínky

 • po obdržení rezervace nájemce zaplatí do 5ti dnů 30% zálohu. Tím se rezervace stane závazná a tento termín se pro nájemce rezervuje v kalendáři obsazenosti vozidla.
 • doplatek nájemného se platí nejpozději 30 dnů před převzetím vozu – pokud se rezervace nesjednává v kratší lhůtě – v tom případě záleží na dohodě pronajímatele s nájemcem
 • před předáním vozidla zaplatí nájemce vratnou kauci ve výši 25 000 Kč
 • při zápůjčce na 6 a méně dnů je účtován servisní poplatek ve výší 1 500 Kč. Neplatí se v případě půjčení na 7 a více dnů.

Sankce

 • V případě vrácení znečištěného vozu účtujeme částku 2 000 Kč. Při velkém znečištění (olej, barva, krev, atp.) může být tento poplatek až 5 000 Kč.
 • V případě pozdního vrácení vozu se účtuje denní sazba pronájmu + 2 000 Kč za každý den prodlení.
 • Při poškození vozidla bude jeho uvedení do původního stavu odečteno z kauce.

Storno podmínky

 • při odstoupení více, než 15 dnů před zapůjčením je storno poplatek 30% ceny nájemného
 • při odstoupení 7 – 14 dnů před zapůjčením je storno poplatek 50% ceny nájemného
 • při odstoupení méně, než 7 dnů před zapůjčením je storno poplatek 100% ceny nájemného

Pojištění, nehody a poruchy

 • obytný vůz je havarijně pojištěn, spoluúčast 10% a ve stejném rozsahu se odpovědnost přenáší na nájemce
 • vozidlo má zaplacené asistenční služby nad rámec povinného a havarijního pojištění – je tak zajištěna pomoc na cestě v případě problému
 • při poškození obytného prostoru nebo ztrátě části interiéru nelze havarijní pojištění uplatnit, případná škoda se uplatňuje z vratné kauce
 • nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv havárii a škodu na vozidle telefonicky přímo pronajímateli, non-stop
 • při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen přivolat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události-nehodě a ve vlastním zájmu pořídit nákres a fotografie nehody a poškození vozu nebo karavanu
 • v případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého účastníka nehody, zelenou kartu a vyplnit i podepsat euroformulář pro zápis nehody (je ve výbavě vozidla)
 • veškeré opravy i nákup náhradních dílů je možné realizovat pouze se souhlasem pronajímatele
 • případné opravy je nutné provádět pouze v autorizovaném servise. Záznam o opravě je potřeba nechat zapsat do servisní knížky (je ve výbavě vozidla)
 • v případě poruchy nebo nehody je k dispozici 24h asistenční služba; po domluvě s možností náhradního ubytování